A FRAKT hjälper dig med transporter i Sverige

Transporter

Välkommen till A FRAKT, en webbplats som hjälper dig att lära dig med om transporter av gods. Här på vår webbplats kan du läsa om olika delar av den svenska transportsektorn somt hur transporter planeras och genomförs. För att pressa priserna för varje transport så mycket som möjligt är det viktigt att ha tydliga och effektiva rutiner, samt att detta efterföljs av alla delar av transportföretaget.

Mindre transportbilar

Många transportföretag är i behov av mindre transportbilar för att leverera varor den sista biten till kund. Det kan t.ex. handla om att köra ut varor eller paket till affärer i centrala delar av städer. Då är transportbilar i form av lätta lastbilar ett bra val. De tar dig smidigt fram på trånga gator inne i städerna, samtidigt som de är bränslesnålare. Den förbättrade framkomligheten gör också att de inte behöver repareras lika ofta som stora lastbilar, då risken att föraren kör emot fasta föremål i trånga utrymmen minskar.