Transportlogistik

Transportlogistik innebär huvudsakligen förflyttning och övervakning av fysiskt gods från ett ställe till ett annat. De fyra vanligaste transportsätten är lastbil, järnväg, båt och flyg. Pipeline kan även räknas in här då det ibland klassas som det femte transportsättet. De flesta av transportsätten innefattar containerhantering, då containrar är det överlägset vanligaste sättet att lasta och lossa gods.

Transporter skiftar ofta mellan olika transportsätt, vilket oftast sker på en terminal. För att skifte i transportsätt ska ske så effektivt som möjligt görs vissa anpassningar av de olika transportsätten så att de snabbast möjligt kan fortsätta transporten. Ett vanligt sätt att snabba upp lossning och lastning av mindre gods är användandet av lastpallar. Lastpallarna gör att man kan stapla förhållandevis mycket gods som enkelt kan förflyttas med en truck. En lösning är så kallad cross-docking som sker mellan tåg- och lastbilstransport. I vissa fall omlastas transporterna utan terminal då det ibland kan vara mer effektivt. Istället för en fast teminal har de olika transportörerna en gemensam mötespunkt. Denna metod brukar kallas för Merge in Transit där mötesplatsen är själva sammanlänkningen.

Anlita gärna en logistikkonsult som kan bidra med utveckling av logistik och transportlösningar.