Lagerhållning

Höglager

Lager är en följd av en tradition av lagerhållning vilket syftar till att magasinera en stor mängd varor på specifika platser. Lager utgör ofta knutpunkter i transportnät och är viktiga för att effektivt försörja detaljhandeln med varr i jämn takt allt eftersom de behöver påfyllning på butikshyllorna. Ett känt lagerkomplex är det som ligger söder om Jönköping och syns väl för de förbipasserande på E4. Här har bl.a IKEA och Elgiganten stora centrallager.

I ett lager är truckar av yttersta vikt. Det är med truckar man lastar in och ut varor från lagret. Truckarna används också för att omstrukturera varorna i lagret. Utan dessa fantastiska maskiner skulle lagerlogistiken stanna upp. Beroende på lagrets storlek väljer olika företag olika lösningar när det kommer till truckar. Vissa ser lönsamheten i att själva äga truckarna, medan andra väljer att hyra elle leasa dem.

Kommunikationer är en viktig faktor för hur väl fungerande ett lager är. Det ska vara lättåtkomligt med lastbil eller tåg för att varor så effektivt som möjligt kan lämnas och hämtas på lagret.