Dumper – för byggen i besvärlig terräng

Världens främsta tillverkare av dumprar och andra terränggående lastmaskiner är Volvo Construction Equipment som ingår i den svenska lastvagnskoncernen Volvo Lastvagnar AB. En av dess främsta konkurrenter är Caterpillar från USA.

Dumprar ser ut som lastbilar men de är betydligt mer specialiserade för att utföra vissa slag av arbeten. De har också betydligt strängare regler kopplade till sig när det gäller att framföra dessa fordon på allmän väg. Det finns flera företag som hyr ut dumprar till byggföretag om de bara behövs under en begränsad period och till specifika byggprojekt.

Det som framför allt utmärker en dumper är att den är avsedd att kunna förflyttas i besvärlig terräng. Detta kan gälla inom ett område där man utför anläggningsarbeten och fordonet ska kunna ta sig fram till ett ställe där det står en grävare och skall lasta på stenblock eller stubbar. Dumpern ska dels utan problem kunna ta sig fram till platsen utan att fastna eller välta på vägen och sedan kunna ta sig därifrån utan att tappa last.

En dumper är av denna anledning särskilt rörlig i vertikalled med fördelning över två eller flera hjulaxlar; oftast med sex hjulpar, varav två på den främre och fyra på den bakre axeln.

Dumprar är som sagt var inte i första hand avsedda att förflyttas långa sträckor på allmän väg utan de är helt anpassade efter det arbete som ska utföras på platsen där de sedan avses vara kvar under en längre tid. Några större bekvämligheter för föraren är därför inte föreskrivna; i motsats till vad som gäller för lastbilar.

Världen största dumper, som också erhöll Swedish Steel Prize för 2013; är en rysktillverkad bjässe som lastar 450 ton. Den är avsedd att användas i den vitryska gruvindustrin. Det som framför allt föranledde belöningen var den djärva konstruktionen där man satsat hårt på stålets hållbarhet enligt juryns motivering. Sista ordet vad gäller dumperstorlekar är kanske ännu inte sagt. Stora fordon är populära och har många entusiastiska följare runt om i världen.